lopd mutua terrassa formularis

L’enviament de dades personals amb aquest formulari suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les seves dades, amb la finalitat de que MÚTUA DE TERRASSA MPS pugui donar resposta a la seva comunicació. Les dades que faciliti seran tractades de conformitat amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD).En cap cas las informació serà cedida a tercers.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit, annexant fotocòpia del DNI, adreçat a MÚTUA DE TERRASSA MPS, Pl. Dr. Robert, núm.5, 08221 Terrassa.